Informasjonsside om brannsikkerhet

Et samarbeid mellom Norsk brannvernforening, DSB, DLE, Brannvesenet og Gjensidige

Husk å bytte batteri!

Alle røykvarslerbatterier må byttes minst en gang i året – helst på Røykvarslerdagen.